KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE, ÇEVRE ve GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Yönetim Sistemleri Ortak Politikamız;

 • NURLOG olarak üretimini yaptığımız temizlik malzemeleri sektöründe ilkleri yaratmayı kendimize hedef olarak seçerek, birlikte oluşturacağımız yaratıcı fikirlerimizi belli bir disiplin ve sistem içerisine sokarak, geleceğimiz için sürekliliğini sağlamak amacıyla Toplam Kalite Felsefesini hedef olarak seçtik.
 • NURLOG üst yönetim liderliğinde, kaliteli ürün ve hizmeti elde etmede, Kalite, Çevre ve Gıda Güvenliği konularının, ayrılmaz bir bütün olduğu bilinci ile;
 • Müşterilerimizi odak noktası kabul ederek tüm istek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,
 • Ürün yelpazemizi sürdürülebilir kalitede ve nitelikte ürün ilkesinden ayrılmadan arttırmak,
 • Sağlıklı, güvenli çalışma ortamını sağlayarak çalışanlarımız için emniyetli bir ortam yaratmayı,
 • Çalışanlarımızı gerçek değerlerimiz ve ailemiz kabul edip, onlara yatırım yaparak, onların eğitim yoluyla gelişimini sağlayarak, iyileştirme faaliyetlerimize bizzat katılmalarını sağlamayı,
 • Müşteri Memnuniyetini ve çevreye verdiğimiz etkileri ölçerek sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmeyi,
 • Tüm çalışmalarımızı kanunlarımıza, uluslararası anlaşmalara, kalite, çevre ve gıda mevzuatlarına uygun yapmayı,
 • Doğal kaynaklarımızı etkin kullanarak çevremizin kirlenmesini engellemeyi,
 • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı için üretimlerimizde olası tüm hijyen risklerini en alt düzeye indirmeyi,
 • Doğal kaynaklarımızın bilinçli kullanımını sağlayıp değerlendirilebilir atıkların geri dönüşümünü ve tehlikeli atıkların uygun bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak hammadde kaynaklarından tasarruf etmek,
 • Çevreye verdiğimiz zararları en aza indirerek atık yönetimini sağlamak,
 • Çevremize duyarlı toplum oluşturmak amacıyla yerel yönetimlerle ve çevre koruma organizasyonlarıyla işbirliği içinde bulunarak bölgemize ortak faydalar sağlamayı taahhüt ederiz.
Üste Çık